Регистрация

Он-лайн регистрацията за Pirin Skyrun 2019  е отворена.

СТАРТОВ СПИСЪК в реално време!

Стартови такси:

Ранна такса Pirin Skyrun – Ден 1 и Ден 2 55.00 BGN
Ранна такса Pirin Skyrun 30КМ 40.00 BGN
Ранна такса Pirin Skyrun 14КМ 30.00 BGN
Ранна такса – Pirin Vertical 25.00 BGN
Късна такса Pirin Skyrun – Ден 1 и Ден 2 75.00 BGN
Късна такса Pirin Skyrun 30КМ 50.00 BGN
Късна такса Pirin Skyrun 14КМ 40.00 BGN
Късна такса – Pirin Vertical 30.00 BGN