Вертикален километър

PIRINO

Ден 1 (събота 1 юли) от skyrunning weekend започва с вертикален километър.

Старт: 9:00 часа

Дистанция: 5,86км

Денивелация: 1300 м

Карта и профил

Подробно описание

Старт – Бъндеришка поляна 1 600 м. Изкачване по туристическия маршрут /жълта маркировка/ до хижа Бъндерица. От този пункт се изкачва по маршрута към з.Казана /зелена маркировка/. След излизане от гористия пояс се преминава по камениста пътека със серпентини /най-горещия участък от маршрута/. Достига се до Малък Казан и следва изкачване към з.Казана, където е разположен подкрепителен пункт. След това маршрутът се отправя на север до достигане на югоизточния ръб на вр.Кутело. По него се достига до финала.

Участък Разстояние до следващ пункт Общо разстояние Денивелация +
Старт – х.Бъндерица 2.0 км 2.0 км 220 м
Х.Бъндерица – Малък Казан 1.6 км 3.6 км 410 м
Малък Казан – з.Казана 1.2 км 4.8 км 215 м
З.Казана – в.Кутело 1.1 км 5.9 км 463 м