Подробно описание на трасето и разстояния между пунктовете

Ден 1 – Вертикален километър

Старт – Бъндеришка поляна 1 600 м. Изкачване по туристическия маршрут /жълта маркировка/ до хижа Бъндерица. От този пункт се изкачва по маршрута към з.Казана /зелена маркировка/. След излизане от гористия пояс се преминава по камениста пътека със серпентини /най-горещия участък от маршрута/. Достига се до Малък Казан и следва изкачване към з.Казана, където е разположен подкрепителен пункт. След това маршрутът се отправя на север до достигане на югоизточния ръб на вр.Кутело. По него се достига до финала.

Участък Разстояние до следващ пункт Общо разстояние Денивелация +
Старт – х.Бъндерица 2.0 км 2.0 км 220 м
Х.Бъндерица – Малък Казан 1.6 км 3.6 км 410 м
Малък Казан – з.Казана 1.2 км 4.8 км 215 м
З.Казана – в.Кутело 1.1 км 5.9 км 463 м

 

Ден 2 – Pirin Skyrun – дълга дистанция – 34 км

Старт – Бъндеришка поляна 1 600 м и изкачване по туристическия маршрут през х. Бъндерица до х. Вихрен /жълта маркировка/. От този пункт следва маршрута за Бъндеришка порта /маркировките синя и жълта/, като преминава през „ Мостчето“ /близо до езеро Окото/, през Муратово езеро и достига Бъндеришка порта. Оттам продъжава към заслон Спано поле / първоначално по жълта маркировка и на приблизително на 9,4 км от Старта наляво, на ЮГ по червена маркировка/ и достигане до заслон Спано поле /подкрепителен пункт/. Следва кратко слизане по пътеката за х.Беговица и при р.Башлийца се отклонява в посока за з.Тевно езеро по зелена маркировка. След продължително изкачване се достига Винарска порта /подкрепителен пункт/. От там се отправя на северозапад по пътеката за х.Вихрен /червена маркировка/. Преминава се през билото на Типиците / Внимание: Опасен тесен участък на билото! / и се достига до вр.Възела. След това се подсича вр.Василашки Чукар /внимание опасен участък/, ще бъде поставено обезопасително въже. Достига се Тодорина порта, където е следващият подкрепителен пункт. Следва кратко изкачване до вр.Малка Тодорка. Следва се билото през Средна Тодорка до вр.Тодорка. Особено внимание – участъкът е каменист с множество цепки и дупки, както и клатещи се камъни. От там се спуска стърмно до Тодорини очи и по пътеката за х.Вихрен се достига отново до Тодорина порта /зелена маркировка/. Стръмно спускане по серпентини до Жабешко езеро. От там по пътеката за х.Вихрен се преминава през “Мостчето” до хижата. Последният участък повтаря маршрута от старта на деня до достигане на Бъндеришка поляна /финал по жълта макировка/.

 

Участък Разстояние до следващ пункт Общо разстояние Денивелация + Денивелация – Настилка
Старт – х.Вихрен 3.5 км 3.5 км 375 м 0 м Пътека, път
Х.Вихрен – Бъндеришка порта 3.0 км 6.5 км 545 м 20 м Пътека, големи камъни
Бъндеришка порта – з.Спано поле 4.6 км 11.1 км 55 м 520 м Тревиста пътека
З.Спано поле – Винарска порта 6.7 км 17.8 км 495 м 95 м Тревиста пътека
Винарска порта – вр.Възела 4.0 км 21.8 км 320 м 130 м Пътека – тревиста и камениста
Вр. Възела – Тодорина порта 1.1 км 22.9 км 50 м 80 м Пътека
Тодорина порта – вр.Тодорка 1.7 км 24.6 км 200 м 80 м Големи камъни
Вр.Тодорка – Тодорина порта 1.5 км 26.1 км 90 м 210 м Пътека, големи камъни
Тодорина порта – х.Вихрен 3.8 км 29.9 км  30 м 615 м Пътека
Х.Вихрен – Бъндеришка поляна / Финал 3.5 км 33.4 км  0 м 375 м Пътека, път

 

Ден 2 – Pirin Skyrun – къса дистанция – 10 км

Старт – Бъндеришка поляна 1 600 м и изкачване по туристическия маршрут през х. Бъндерица до х. Вихрен /жълта маркировка/. От този пункт следва маршрута за Бъндеришка порта /маркировките синя и жълта/, на „ Мостчето“ /близо до езеро Окото/, пресича реката и следва маркировката за Тодорина порта / зелена и червена /. При Жабешкото езеро се отклонява в посока х. Демяница / по зелената маркировка / и достига подкрепителния пункт на Тодорина порта. Оттам продължава със стръмно изкачване към вр. Малка Тодорка. Следва се билото през Средна Тодорка до вр.Тодорка / Финалът за Късата дистанция /. Особено внимание – участъкът от Малка Тодорка до вр. Тодорка е каменист с множество цепки и дупки, както и клатещи се камъни. Маршрут за връщане: Стръмно спускане до Тодорини очи / следвайте маркировката /, после по пътеката за х.Вихрен / зелена маркировка / се достига отново до Тодорина порта. Стръмно спускане по серпентини до Жабешко езеро. От там по пътеката за х.Вихрен се преминава през “Мостчето” до хижата. Последният участък повтаря маршрута от старта на деня до достигане на Бъндеришка поляна / жълта маркировка /.

Участък Разстояние до следващ пункт Общо разстояние Денивелация + Денивелация – Настилка
Старт – х.Вихрен 3.5 км 3.5 км 375 м 0 м Пътека, път
Х.Вихрен – Жабешко езеро 2.6 км 6.4 км 365 м 20 м Пътека, големи камъни
Жабешко езеро – Тодорина порта 1.2 км 7.6 км 230 м 0 м Пътека
Тодорина порта – вр.Тодорка 1.7 км 10 км 200 м 80 м Големи камъни.

Опасен участък!

 

pirin

Comments are closed.